• Numune Evler Mah. Hastane Üstü Sk. No:13 D:1 Dörtyol/ HATAY
  • +90 326 713 03 02
  • ferromas@ferromas.com.tr
İnşat Demiri, Demir Genel Bilgiler

İnşat Demiri, Demir Genel Bilgiler

Donatı elemanlarını uç uca eklemekte kullanılan içi kılavuzlu metal elemanları, İnşaat demirlerini birbirine eklemek için kullanılan manşon sistemi. Demirleri üst üste bindirmeyi gerektirmez. İnşaat demirinin kendisinden daha yüksek bir mukavemete sahiptir. Malzemede, ağırlıkta ve iş gücünde büyük bir tasarruf sağlamaktadır.

İNŞAAT TELİ NEDİR ?

Bağ Teli olarak geçen bu ürün inşaat sektöründe demir bağlama teli olarak kullanılır. Yumuşak tellik SAE 1006 filmaşin demirinden üretilen bag teli, Ø 0,90 mm inceliğine kadar çekilebilen ve daha da yumuşaklık kazanması amacıyla 900° ’ye kadar tavlanmaktadır. Bağ teli Ø 0,90 – 1,50 mm çapındadır. Ayrıca ambalajlamada ve diğer amaçlarla kullanılmak üzere Ø 1,50 – 5,00 mm aralığında da tavlanmış yumuşak teller satışa sunulmuştur.

ANKRAJ NEDİR ?

Bir yapı elemanını başka bir elemana sabitleme yöntemiyle birlikte çalışır hale getirmek.-Betonarme yapılarda çelik donatının beton içerisine bağlanmasıdır. 

Ankraj Halatlarının Hazırlanışı ve Zemine Uygulanması 

Yapımına başlanan proje doğrultusunda çelik halatlar belli ölçülerde standar uzunlukta kesilerek hazırlanır. halatların kök kısmı, eşit aralıklarla bir ayırıcı ve bir birleştirici ile sabitlenerek birbirilerine sabitlenir. daha sonra ise hazırlanan halatlar serbest uçu polietilen boru ile izole edilir. Kök bölgeden serbest kısma geçiş özel geçirimsiz malzeme ile izole edilerek, enjeksiyonun serbest bölgeye geçişi önlenmiş olur. Ayrıca ankraj halat demetine boydan boya bir veya iki adet enjeksiyon maksatlı polietilen boru takılır. Bu borulardan biri kök bölgesinde eşit aralıklarla delinerek bantlanır. Bu şekilde öngerme demeti hazırlanmış olur. hazırlanan bu ankraj grubu delgi yapılan zemine yerleştirilir ve zemine enjeksiyon malzemesi uygulanarak zeminde donması ve işlemesi sağlanır. sistemde donan ve yerleşen ankraj bloğu, zeminle kaynaşarak birleşir, bu birleme sağlandıktan sonra özel makinelerle ankraj zeminde gerdirilerek sistemin tamamen birleştirilmesi sağlanır. bu birleştirme yüksek basınçla ve kafa plaka denilen malzeme içinde krips denilen özel elemanlarla sıkıştırılarak ve gerdirilerek yapıldığından sistem kesinlikle birleşmesi kesinleşmiş olmaktadır. Ankrajlar Kazıklarda, yüz kaplamasını tutmak üzere; kaplama, aralıklarla yerleştirilen ankraj çubuklarıyla (genellikle çelik çubuklar), zemine bağlanılır. Bir çubuklu ankraj; 20–30 cm çapında burgularla (auger), matkap ya da tabanca, gerekirse kaplama borusu da kullanılarak, zeminin delinmesi, deliğin içine çelik çubukların yerleştirilmesi ve çubuk çevresindeki boşluğun (varsa kaplama borusu çekilerek) enjeksiyonla doldurulması ile oluşturulur. Enjeksiyon, aktif bölge dışındaki uzunluğa uygulanır. Ankraj çubukları, yüz kaplamasına tespit edilir. Bazı durumlarda, çubuğa ön gerilme verilir. Ankraj çubukları çekme kuvvetine uğrarken, bu; ankraj çubuğu çevresindeki sürtünmelerle karşılanır.

ZEMİN ÇİVİSİ

Zemin çivisi zemin ankrajlarından farklı olarak şevlerin veya dik yarmaların duraylı hale getirilmesi için kullanılan bir tekniktir. Zemin çivilerine ön germe uygulanmaz, dolayısıyla şev hareketi olmadığı sürece çivilere herhangi bir yük gelmemektedir..

DONATI NEDİR ?

Betonarme yapılarda kullanılan, durum ve yerine göre değişik biçimler verilen çelik çubukların ismidir. Betonarme yapı elemanlarının içindeki çeliktir.

ADERANS

Beton ile donatı olarak kullanılan nervürlü çeliğin birbirine yapışması ve beraber çalışmasıdır.

DEMİR

Atom numarası 26 olan bir elementtir. Simgesi "Fe"dir. Yer kabuğunda en çok bulunan metal demirdir. Demir metali, demir cevherlerinden elde edilir ve doğada nadiren element olarak bulunur.

ÇELİK

Demir cevherinden elde edilen ham demire şekil verme özelliği ve mukavemet kazandırmak dolayısıyla kullanım alanını genişletmek için içerdiği karbon miktarını ikinci bir işlemle %17'nin altına indirerek elde edilen DEMİR-KARBON bileşiğidir.

ALAŞIMLI ÇELİK

Çelikte normal olarak bulunan karbon(C), silis(Si), Mangan(Mn), fosfor(P), kükürt(S) gibi elementlerin dışında; bileşiminde krom(Cr), nikel(Ni), molibden(Mo), Titan(Ti), Vanadyum(V) gibi elementlerin bir veya birden çoğunu belirli bir oranın üzerinde içeren çeliklerdir.

MUKAVEMET

Dayanma, direnç, direniş. Bir yapı gerecinin direnebileceği en büyük gerilme; dayanım, yapının taşıyıcı bir bölümü üzerine gelen yüklere göre direnme yeterliliği.

AKMA MUKAVEMETİ

Elastiklik sınırından sonra malzemenin ani olarak uzamaya başladığı tanımlanmış miktarda kalıcı deformasyona neden olan mukavemet değeridir.

ÇEKME MUKAVEMETİ

Akma noktasından sonra malzemeye kuvvet uygulanmaya devam edilirse gerilim ve uzama en yüksek değere ulaşır. Bu noktada ulaşılan kuvvetin kesit alana oranı çekme mukavemetini verir.

SÜNEKLİK

Bir cismin çekme gerilmesi altında çatlamaya veya kırılmaya uğramadan şekil değiştirme yeteneği. Örnek: Çelik, yüksek sünekliği sayesinde kırılgan bir malzeme olan betonu takviye ederek betonarme isimli yapı malzemesini oluşturur.

TSE 708

Bu standart, dairesel kesitli ve düz yüzeyli; nervürlü veya yüzeyi profilli beton çelik çubukları kapsar.

İSO

Uluslararası Standardizasyon Kuruluşu.

Belirtilmesinde yarar olacak en önemli konu çubuk bükme hızıdır. Sayfa 14'de şekil A,B,C,D'de gösterilen büküm şekilleri kol kuvveti ve ilkel aparatlarla yapıldığından yapı mevzuatı ve deprem yönetmeliğine aykırıdır. 

Bu nedenle; 

- Sabit büküm hızından söz etmek mümkün olmamaktadır.
- Bükümü yapılan nervürlü çeliğin TS 708 III-A kalitesinde olmasına rağmen çubuk bükme hızındaki farklılıklar, demirin bazı bölümlerinde kırılmalara ve gözle görülmeyen kılcal çatlaklara neden olmaktadır. Bu hatalar kullanıcıların, nervürlü çeliklerin homojen veya güvenli olmadığına dair olumsuz ve yanlış eleştirilerde bulunmalarına yol açmaktadır. 

YAPI DENETİM FİRMALARI

şantiyelere getirilmiş olan nervürlü çeliklerden örnekler almakta ve analizlerin yapılması için yetkili kuruluşlara göndermektedir. Test sertifikası ile kullanımı için onay verilen nervürlü çeliklerin bükümleri bazı şantiyelerde Sayfa 14'de Şekil A, Şekil B, Şekil C ve Şekil D'de görüldüğü gibi inşaat projelerindeki büküm detaylarına ve Deprem Yönetmeliğine uygun olmayan aparatlarla yanlış şekilde yapılmaktadır. Sayfa 14'de, Şekil A, Şekil B ve Şekil C'deki gibi yapılan hatalı uygulamalar sonucunda zamanla nervürlü çeliklerin deformasyonu mutlaka ortaya çıkacaktır. 

- Şantiyelerde ise büküm hataları ile ilgili en çok karşılaşılan sorun; demirci kalfalarının veya ustalarının test sertifikası ile onaylanan nervürlü demirler hakkında "Sert demir / yumuşak demir" gibi "bilimsel" karşılığı olmayan nitelendirmelerde bulunmalarıdır. 

BÜKÜM DETAYLARIYLA İLGİLİ GÖRÜŞ BELİRTECEK YETKİLİ KURUMLAR VE KİŞİLER; ÜNİVERSİTELER, TEST LABORATUVARLARI, YAPI DENETİM FİRMALARI, MAKİNA MÜHENDİSLERİ, METALURJİ MÜHENDİSLERİ VE MALZEME MÜHENDİSLERİDİR. 

BÜKÜM İŞLEMİ; MÜMKÜNSE OTOMATİK ETRİYE MAKİNELERİYLE YAPILMALIDIR.